Start

PROIX specjalizuje się głównie w:

  • Opiniowaniu dokumentacji projektowej:
    • - Rzeczoznawstwo sanitarne
    • - Rzeczoznawstwo Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Sporządzaniu opracowań w zakresie:
    • - Kart informacyjnych przedsięwzięć
    • - Raportów oddziaływania na środowisko

Rzeczoznawstwo

Uprawnienia Rzeczoznawcy do Spraw Higienicznosanitarnych nr 1-BO /2008 wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 25 kwietnia 2008 roku oraz uprawnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr 367/99 wydane przez Głównego Inspektora Pracy 14 lipca 1999 roku. Szczegóły oraz zasady współpracy

Więcej ...

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Jest to dokumentacja przygotowywana w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku większości planowanych do zrealizowania inwestycji. Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu...

Więcej ...

Raporty oddziaływania na środowisko

Raporty oddziaływania na środowisko istniejących oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych powinny zawierać m.in.: opis planowanego przedsięwzięcia, opis elementów przyrodniczych środowiska, opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania, opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim...

Więcej ...