Rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo sanitarne

Posiadam uprawnienia Rzeczoznawcy do Spraw Higienicznosanitarnych nr 1-BO /2008 wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego 25 kwietnia 2008 roku

Rzeczoznawstwo z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Posiadam uprawnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nr 367/99 wydane przez Głównego Inspektora Pracy 14 lipca 1999 roku

Sposób współpracy z biurami projektowymi:

Z biurami projektowymi współpracującymi na stałe:

  • Wstępna dokumentacja/koncepcja  przesyłana pocztą elektroniczną
  • Odesłane uwagi w zakresie BHP i sanitarnym w terminie maksymalnie 24 godzin
  • Ewentualne konsultacje telefoniczne
  • Ostateczna dokumentacja (po uwzględnieniu uwag) opiniowana u klienta lub w biurze PROIX, istnieje również opcja wysyłki kurierem